rotator cuff scheur

r

 

 

 

 

 

 

Bron: https://www.google.be/search?q=rotator+cuff+az+groeninge&biw=1280&bih=829&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjE2cKm6ajRAhVEcBoKHYSSAwkQ_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&q=rotator+cuff+spieren&imgrc=aZSPgUk-FkC4aM%3A

 

De functie van de rotator cuff is tweedelig. Hij zorgt namelijk voor de stabiliteit van het schoudergewricht. Bovendien maakt deze rotator cuff bewegen van de arm mogelijk door het selectief aantrekken van de verschillende spiergroepen.

Klachten

De voornaamste symptomen van een rotator cuff zijn pijn en/of krachtsverlies. De pijn is gelegen in de bovenarm en is meestal aanwezig tijdens geforceerde bewegingen van de schouder in de hoogte. Het zijn meestal de bewegingen naar buiten en naar boven die met minder kracht uitgevoerd kunnen worden. Deze pijn kan ook ’s avonds en ‘ s nachts aanwezig zijn, wanneer op de schouder wordt gelegen.

 

Oorzaken

Het is de musculus supraspinatus die meestal voor problemen zorgt. De supraspinatus heeft maar een beperkte ruimte waarin ze kan glijden. Hierdoor slijt de pees ter hoogte van de bovenvlakte tegen het dak van de schouder (het acromion) en verzwakt ze.

Op lange termijn kunnen er zich zo scheurtjes voordoen die op hun beurt kunnen uitbreiden door een val of trek op of aan de arm.

Doordat het peesweefsel voorzien is van een beperkt aantal bloedvaten en doordat de slijtage traag verloopt, treedt er bij deze scheurtjes geen bloeding op. Geen bloeding betekent geen bloedklonter en aldus geen littekenweefsel en dus geen genezing. Temeer omdat de spier fungeert als een elastiek die de pees wegtrekt van het bot. De enige manier om dit letsel te doen genezen, bestaat erin de pees terug op zijn oorspronkelijke plaats vast te maken.

 

Behandelingsopties

 

De behandeling is sterk afhankelijk van de leeftijd van de patiënt. Hoe jonger men is, hoe sneller men zal overstappen naar een chirurgische oplossing. Dit omdat er dan betere resultaten gegarandeerd kunnen worden.

  

Niet-chirurgische behandeling van een scheur in de rotator cuff

Het is niet altijd noodzakelijk om een scheur in de rotator cuff te herstellen. Indien de kracht en beweeglijkheid nog vrij behoorlijk zijn en de pijn minimaal is, kan eventueel afgewacht worden.

De behandeling bestaat dan uit infiltraties, ontstekingsremmende medicatie en het voorkomen van verstijving van de schouder.

 

Wanneer wordt een rotator cuff hechting overwogen?

Bij een actieve persoon kan een scheur in de rotator cuff een belangrijke belemmering vormen bij de normale activiteiten. Dit is een reden voor een rotator cuff hechting. In samenspraak met de specialist wordt deze beslissing genomen.

 

De operatie

De operatie zelf is een kijkoperatie. Bij een kijkoperatie gebeurt de ingreep via drie tot vier kleine openingen rondom de schouder.

U krijgt een lichte volledige verdoving en daarna een pijnloze plaatselijke verdoving van de schouder via een prik in de hals, zodat u, als u wakker wordt, geen enorme pijn moet lijden.

De scheur wordt hersteld door middel van ankers die de pees zoals een knoop aan een hemd vastmaken. Afhankelijk van de grootte van de scheur dienen er één, twee, drie tot vijf ankers gebruikt te worden in één of twee rijen. De constructie zorgt ervoor dat de pees met een zo groot mogelijk oppervlak terug op het bot wordt vastgemaakt. Uiteraard wordt ook nog ruimte gemaakt voor de pezen, zodat deze in de toekomst niet meer kunnen inklemmen. De ankers worden sinds een aantal jaar grotendeels terugbetaald waardoor er slechts een beperkt bedrag (+- 40 euro/anker) ten laste van de patiënt is.

 

Mogelijke postoperatieve verwikkelingen bij een rotator cuff hechting

Zoals bij iedere chirurgische ingreep zijn er ook complicaties bij een hechting van de rotator cuff. De belangrijkste zijn:

–          Reactie op de anesthesie/verdoving: Vaak voorkomende reacties zijn misselijkheid, hoofdpijn en braken. Tijdens de operatie wordt een bijkomende lokale verdoving opgestart. Deze verdoving wordt toegediend via een pijnpomp. Het kan zijn dat u hierdoor tijdelijk de arm niet meer kan bewegen. Dit ‘naslapen’ van de arm is normaal. Na het verwijderen van de pijnpomp kan u nog enige tijd last hebben van tintelingen in de arm of de hand door lokale irritatie van de zenuwen. Deze tintelingen verdwijnen in de loop van de volgende dagen vanzelf.

–          Onherstelbare pees: Tijdens de operatie kan geconstateerd worden dat de pees onherstelbaar is. De pijn zal door de operatie wel verminderen, maar er zal geen toename van de kracht zijn. In deze situatie kan alsnog voorgesteld worden om in een tweede tijd een omgekeerde schouderprothese te plaatsen.

–          Infectie: Bij elke operatie is er een beperkt risico op infectie. Bij het optreden van een infectie wordt antibiotica gegeven.

–          Verstijving van de schouder: Om verstijving in de schouder te beperken, start u vrij snel met kinesitherapie. Ondanks deze vroegtijdige start van correcte kinesitherapie stellen we bij een beperkt aantal personen toch verstijving van de schouder vast.

 

Nazorg

Het is belangrijk om te weten dat het succes van de ingreep afhankelijk is van de toestand van uw schouder. Toch zien we dat na een rotator cuff hechting 80 tot 95% van de patiënten een bevredigend resultaat behalen waarbij een vermindering van de pijn, herstel of bevordering van de functie en beweeglijkheid, en patiënttevredenheid wordt aangegeven. Men dient zich echter wel goed bewust te zijn van het feit dat de revalidatie na dergelijke operatie toch wel zijn tijd vraagt nl. tussen 4 en 6 maanden.

Terug naar boven