Spinaal stenose

Omschrijving

Voor de beschrijving van spinaal stenose ontleden we het woord.

SPINAAL

verwijst naar de wervelkolom.

STENOSE

verwijst naar een vernauwing van een kanaal.

Dit is dus een vernauwing van het wervelkanaal of van het wervelgat waarin het ruggenmerg ligt en van waaruit de zenuwwortels vertrekken. Spinaal stenose gaat dus vaak gepaard met een verhoogde druk op de zenuwen.

In deze brochure spreken we alleen over de lumbale spinaal stenose. Dat wil zeggen spinaal stenose ter hoogte van de lendenwervels of de lage rug.

Oorzaak

 • Bij verschillende patiënten is zo’n vernauwing aangeboren.
 • Artrose in de rug kan echter ook spinaal stenose veroorzaken.

Artrose of gewrichtsslijtage is een aandoenning die vooral voorkomt bij oudere mensen. Bij artrose in de rug kunnen de ligamenten verdikken en harder worden, doornachtige uitsteeksels ontstaan op wervels, tussenwervelschijven dunner worden,.. Kortom, elke wijziging van de normale wervelkolom kan een vernauwing van het wervelkanaal of van het wervelgat veroorzaken.

Klachten

De vernauwing op zich veroorzaakt geen klachten. Het zijn de geklemde zenuwen die de symptomen veroorzaken.

Bij spinaal stenose ter hoogte van de lendenwervels kunnen volgende symptomen aanwezig zijn:

 • Pijn ter hoogte van de lenden (lage rug)
 • Uitstralingspijn vanuit de rug naar één been of beide benen
 • Krachtsverlies ter hoogte van één been of beide benen
 • Gevoelloosheid of tintelingen ter hoogte van één been of beide benen.
 • Nachtelijke krampen

Niet-chirurgische behandeling

Dit onderdeel beschrijft een aantal niet-operatieve behandelingen. Ze helpen niet optimaal bij ernstige spinaal stenose.

 • Pijnstillende en ontstekingsremmende medicatie. Medicatie om ontsteking tegen te gaan om zo zwelling en pijn tijdelijk te onderdrukken.
 • Fysiotherapie: kinesitherapie, ergotherapie, rugschool
  • Kinesitherapie: bewegingsoefeningen gericht op het verstevigen van de spieren rond de wervelkolom en het optimaliseren en controleren van de flexibiliteit.
  • Ergotherapie: aanleren van rugvriendelijke houdingen en bewegingen om het dagelijks functioneren te handhaven of te verbeteren.Dit alles kan de patiënt aanleren in de rugschool.
 • Gebruik van een rugkorset
  • Indien kinesitherapie niet mogelijk is, kan u een rugkorset dragen. Dat korset biedt steun aan de wervelkolom en kan het levenscomfort verbeteren.
 • Epidurale infiltratie
  • Tijdelijke pijnverlichting door een inspuiting ter hoogte van de vernauwde zone.

Wanneer wordt een operatie overwogen?

Een operatie wordt pas overwogen als:

 • niet-operatieve technieken niet meer werken of onvoldoende effect hebben.
 • er sprake is van
  • zwakte en gevoelloosheid ter hoogte van de benen.
  • er serieuze beperkingen zijn in het dagelijkse functioneren.
  • er nachtelijke krampen en pijn zijn.

Operatieve behandeling van spinaal stenose

Er zijn verschillende operatieve technieken. De chirurg kiest voor u de meest geschikte techniek. De keuze van de techniek is afhankelijk van de oorzaak van de spinaal stenose en de plaats. Hieronder beschrijven we de meest gebruikte technieken.

Bij elke techniek zorgt de arts voor een spinaal decompressie. Zo wordt de druk op de zenuwen opgeheven.

U krijgt een algemene verdoving

 • Laminectomie of laminotomie

Om de spinale stenose te behandelen voert de chirurg een decompressie uit. Hij neemt een klein onderdeeltje van de aangetaste wervels weg. Zo vergroot het wervelgat en daalt de druk op de zenuwen. Bij de laminotomie wordt maar aan één zijde van de wervelboog bot verwijderd.

 • Fusie

Na de decompressie worden botstukjes op het ruw gemaakt botoppervlak geplaatst. Die botstukjes zijn afkomstig van de laminotomie of laminectiomie en kunnen aangevuld worden met bot van de botbank. Bij de genezing van de wervelkolom zien we dat de botstukjes vergroeien met uw eigen wervelkolom.

 • Bijkomende rugfusie

Bij een te uitgebreide decompressie kan de wervelkolom instabiel worden. Een bijkomende fixatie met schroeven en staven is dan nodig. Ook de tussenwervelruimtes worden uitgeruimd en opgevuld met kooien (PEAK/carbon) gevuld met botstukjes.

Risico’s verbonden aan spinaal decompressie

Zoals iedere chirurgische ingreep zijn er ook bij deze operatietechnieken complicaties mogelijk. Een aantal acties kan de patiënt zelf ondernemen om de klachten te verminderen.

De belangrijkste risico’s

 • Reactie op de anesthesie: misselijkheid, hoofdpijn, braken

Actie patiënt: Volg het advies om enkele uren voor de ingreep niet meer te eten/drinken/roken. Behandeling: medicatie

 • Wondinfectie

Actie patiënt: Breng zeker uw arts op de hoogte mocht één of andere infectie aanwezig zijn.

Indien u pijnlijke tanden heeft, gelieve naar de tandarts te gaan vóór u opgenomen wordt.

Behandeling: antibiotica

 • Bloedklontervorming

Actie patiënt: Tijdens uw verblijf draagt u antitrombosekousen (TED-kousen), wordt u aangemoedigd om te bewegen en krijgt u inspuitingen enkele weken na de ingreep.

 • Bloeding/hematoom/zwelling

Behandeling voor bloeding: Drukverband op de wonde plaatsen, toedienen van bloed

Behandeling voor hematoom: zalf, pijnstillers…

 • Pijn

Een goede pijnbestrijding bevordert uw herstel, maakt de kans op complicaties kleiner en kan de ziekenhuisopname verkorten.

Behandeling:pijnstillers, ontstekingswerende medicatie, ijsapplicatie.

Preventie: De verpleegkundigen zullen op regelmatige tijdstippen uw pijn bevragen. Via die bevraging kan u extra pijnstilling krijgen.

 • Zenuwbeschadiging

 

 

 

 

Onze nieuwsbrief:

 • Dr. Stefan Clockaerts PhD

  Voet - Enkel - Kraakbeenchirurgie
 • Dr Jaap van der Maas

  Knie
 • Dr. Joeri Barth

  Heup - Trauma
 • Dr. Luk Verhelst

  Schouder - Heup
 • Dr. Jeroen Vanhaecke

  Hand - Pols
 • Dr. Luc Vercruysse

  Heup - Knie
 • Dr. Dirk Oosterlinck

  Heup - Knie - Wervelkolom
 • Dr. Marleen Dezillie

  Elleboog - Hand - Pols
 • Dr. Guy Putzeys

  Trauma - Schouder - Bekken
 • Dr. Filip Stockmans

  Hand - Pols - Congenitale handchirurgie
 • Dr. Frederick Michels

  Knie - Voet - Enkel
 • Dr. Jan Van Cauwelaert de Wyels

  Schouder - Knie
 • Dr. Jan Van Der Bauwhede

  Knie - Voet en Enkel - Kraakbeenchirurgie

Contact

Orthopedisch centrum

tel: 056 63 35 40

fax: 056 63 35 49

Handgroep

tel: 056 63 35 80

fax: 056 63 35 89

Spoedgevallendienst

tel: 056 63 61 12

ADRES

President Kennedylaan 4
8500 Kortrijk | België

Plan uw route

Terug naar boven