Discushernia

Definitie

Een discushernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf. Zo’n tussenwervelschijf bevindt zich tussen elke wervel en dient als schokdemper.

Oorzaak

Er zijn verschillende oorzaken van een discushernia. Zo kan trauma, herhaaldelijke stress en slijtage aan de oorsprong liggen. Het komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen vooral ter hoogte van lendenwervel 4-5 of lendenwervel 5 en sacrale wervel 1. 

discus2 discushernia1

Symptomen

De meest frequente symptomen zijn rugpijn; verminderde beweeglijkheid; pijn, gevoelloosheid, tintelingen ter hoogte van de onderste ledematen en moeilijkheden bij het stappen. De symptomen nemen toe bij staan, wandelen, bukken en hoesten. Bij rust verminderen de klachten.

Behandeling

  • In de acute fase is een klinisch onderzoek nodig. Op basis van dit klinisch onderzoek kan men de hoogdringendheid van de behandeling bepalen. Bv bij plotse incontinentie moet de arts zo snel mogelijk opereren.
  • In alle andere gevallen start men met medicatie (NSAID’s) en kinesitherapie.
  • Indien na zes weken de symptomen niet verdwenen zijn, kan de arts een epidurale infiltratie voorstellen. Indien de beenpijn blijft aanhouden wordt een operatie voorgesteld. Bij deze operatie gaat men de druk op de zenuw wegnemen door de uitstulping van de tussenwervelschijf te verwijderen. Fusie bij deze diagnose is meestal niet aan de orde tenzij er bovendien symptomen zijn van spinale instabiliteit.

Resultaten

De meeste patiënten zijn goed geholpen met de niet-chirurgische behandeling. Binnen de 7 à 10 dagen zijn de symptomen significant gedaald. De helft van de patiënten zou opnieuw werkbekwaam zijn binnen de 6 weken.
Epidurale infiltratie kan op lange termijn voor ongeveer 50% van de patiënten de beenpijn opheffen. Voor de chirurgische behandeling zal 90% van de beensymptomen verdwenen zijn.

Complicaties

  • Voor de niet-chirurgische behandeling kunnen er complicaties optreden met betrekking tot de medicatie. Zo zijn de meest voorkomende complicaties bij NSAID’s gastro-intestinale problemen zoals bloeding, diarree, buikpijn, …
  • Mogelijke chirurgische complicaties zijn infectie, ontsteking op het bot, opnieuw het ontstaan van een hernia, aanhoudende beenpijn, rugpijn. Deze complicaties zijn echter zeldzaam.
Terug naar boven