Percutane operaties van de voorvoet

 

Percutane (= door de huid) voetchirurgie is een nieuwe techniek die in AZ Groeninge op regelmatige basis wordt toegepast. Met deze nieuwe techniek worden voetoperaties zoals hamerteen- en hallux valguscorrecties uitgevoerd via incisies van 2 à 3 millimeter. Deze minder ingrijpende techniek biedt verschillende voordelen voor de patiënt.

Patiënten

Er zijn een aantal voetoperaties die via de percutane techniek kunnen uitgevoerd worden, zoals hallux valgus, hamertenen, spreidvoet en bunionette. Het is de chirurg die bepaalt of deze techniek bij u mogelijk is.

Deze behandelingstechniek kan bij de behandeling van de diabetesvoet ook een grote hulp zijn. Bij diabetespatiënten treden vaak chronische wondjes op door lokale overdruk. Chirurgie bij deze patiënten is een stuk risicovoller door de slechte wondheling. Via de percutane voetchirurgie kan overdruk worden weggewerkt zonder grote nieuwe wonden te veroorzaken.

Minder invasief

Zoals in de andere takken van de chirurgie doet zich ook in de orthopedie een evolutie voor naar steeds minder ingrijpende technieken. In het algemeen zorgt zo’n minder invasieve techniek voor minder weefselbeschadiging en een sneller herstel. In veel gevallen werden deze minder invasieve technieken de nieuwe gouden standaard, zoals de kijkoperaties om een meniscus in de knie te behandelen.

Weefselsparend

Percutane voetchirurgie karakteriseert zich door het gebruik van weefselsparende technieken. Aangezien de incisies heel beperkt zijn, wordt gebruik gemaakt van speciaal aangepaste instrumenten. Door de kleine incisies is het zicht beperkt. Daarom is het belangrijk dat de operatietechnieken op een correcte manier worden toegepast, rekening houdend met de anatomische structuren. We gebruiken dan ook een minibeeldversterker om de benige structuren tijdens de operatie te kunnen zien.

Terug naar boven