Heupfractuur

Wat is een heupfractuur?

  • Vaak wordt er bij dit type breuk gesproken over een heupfractuur, maar er is echter niet altijd sprake van een fractuur van de heup.
  • De correcte benaming is een proximale femurfractuur. Femur is de medische term voor dijbeen. Proximale femurfractuur wijst dus op een fractuur ter hoogte van het bovenste deel van het dijbeen. Bij deze fracturen kunnen we twee types onderscheiden, namelijk intracapsulair en extracapsulair.
    • Intracapsulaire fractuur = fractuur ter hoogte van de heupkop of ter hoogte van de nek van het dijbeen.
    • Extracapsulaire fractuur = fractuur ter hoogte van de trochanters of de bovenste 5 cm van het dij been.

heupfractuur4

Oorzaak van een heupfractuur

  • Een val, auto-ongeval … kan een heupfractuur veroorzaken. Sommige personen hebben een groter risico op een heupfractuur dan anderen.
  • Door osteoporose of botontkalking kan het bot bij een val sneller breken. Osteoporose is een aandoening waarbij er botverlies en een verminderde kwaliteit van bot ontstaat. Deze aandoening komt frequenter voor bij vrouwen met als mogelijke oorzaak de menopauze.
  • De leeftijd speelt ook een belangrijke rol bij heupfracturen. Door een verminderd evenwicht, minder spierkracht, lagere reactiesnelheid … die gepaard gaan met ouder worden, kan u sneller vallen.
  • Andere oorzaken van heupfracturen zijn: slechte voedingstoestand (te weinig calcium), te weinig bewegen, alcohol- en tabakconsumptie …

Symptomen van een heupfractuur

De meest voorkomende symptomen van een heupfractuur zijn pijn, onmogelijkheid om op het been te staan, onmogelijkheid om de hiel op te heffen in lighouding, soms is het been verkort en/of draait het been naar buiten.

Niet-chirurgische behandeling van een heupfractuur

Afhankelijk van uw leeftijd, andere aandoeningen en symptomen kiest de chirurg soms voor een conservatieve behandeling. Deze behandeling houdt bedrust en pijnstilling in. Meestal kiezen we echter voor de operatieve behandeling.

Operatieve behandelingen

Zoals reeds aangehaald, zijn er bij een heupfractuur verschillende operatieve technieken. De keuze van de behandeling is afhankelijk van de plaats van de fractuur (intra- of extracapsulair, zie p. 4) en de leeftijd van de patiënt.

Intracapsulaire fracturen

Totale heupprothese = vervanging volledig heupgewricht (kop + kom)

heupfractuur3

Bipolaire heupprothese = vervanging van de heupkop, de heupkom blijft behouden.

heupfractuur2

Extracapsulaire fracturen

= fixatie van de breukfragmenten met behoud van de heupkop

Dynamische heupschroef / intramedullaire schroef of nagelheupfractuur

Terug naar boven