Ziekte van Dupuytren

Omschrijving

  • Dit is een aandoening ter hoogte van de handpalm en vingers.
  • Het komt vooral voor bij mannen.
  • Bovendien is er een familiale aanleg voor.
  • Het start zeer traag en kan zeer langzaam verdergaan. Kleine knobbeltjes zijn te voelen ter hoogte van de handpalm. Meestal zijn deze knobbeltjes niet pijnlijk en niet beweeglijk ten opzichte van de huid. Ze vormen langzaam strengen die naar de vingers reiken. Deze strengen plooien langzaam de vinger of vingers meer en meer. Deze strengen lijken pezen maar dat zijn ze niet. Ze worden gevormd door kleine ligamentjes juist onder de huid en boven de buigpezen. Deze ligamentjes zijn goed vergroeid met de huid en geven daardoor de huidvervorming.

Behandeling

Een niet-operatieve behandeling is er niet, als de vingers niet meer vlak op de tafel kunnen gelegd worden of als de strengen hinderlijk worden. Er zijn verschiillende operaties mogelijk maar de meeste houden, verwijderen van de strengen in het geheel of toch een doorsnijden van de streng in. Er moet wel vermeld worden dat deze strengen na de operatie kunnen weerkomen en opnieuw de typische vervorming van de huid en vingers kunnen geven.

Terug naar boven