Springvinger

Omschrijving

  • Bij een springvinger kan de vinger in het begin van de aandoening nog volledig gestrekt en geplooid worden maar altijd met een typische klik. Deze klik kan soms pijnlijk zijn. Bij een verdere evolutie van de aandoening wordt het pijnlijker en moeilijker om de vinger te strekken of te buigen. Een volledig blokkeren van de vinger is mogelijk.
  • De buigpees loopt in zijn peesschede die verstevigd is met kleine ligamentringen die de buigpees mooi tegen het bot doen aanlopen. Bij een sprinvinger is er een kleine ontsteking op de pees ter hoogte van de handpalm. Door deze ontsteking ontstaat er een kleine verdikking op de pees die in het begin nog juist door de ligamentaire ring gaat. Het springen komt doordat de kleine verdikking door de ring wordt getrokken. Dit is vergelijkbaar met het doorhalen van een draad, met een knobbeltje in, door het oog van een naald.

Behandeling

De behandeling is het doorhalen van de ligamentaire ring ter hoogte van de handpam. Dit kan door een kleine huidinsnede. Zo krijgt de pees voldoende ruimte om vlot door te schuiven, zelfs met de kleine verdikking van de pees.

Terug naar boven