Carpaal tunnel syndroom

Omschrijving

Voor de omschrijving van carpal tunnel syndroom ontleden we het woord.

 

Carpaal:

De handwortel wordt ook wel carpus genoemd dus carpal wil zeggen ter hoogte van de handwortel.

 

Tunnel:

In uw hand zitten beenderen maar ook zenuwen, pezen en spieren. Ter hoogte van de handwortelbeentjes wordt een tunnel gevormd. Deze tunnel wordt gevormd door beenderen langs de ene zijde en een dwarsliggend ligament langs de andere zijde. De mediane zenuw maar ook een negental pezen gaan door deze tunnel. De mediale zenuw zorgt voor de bezenuwing van de duim, wijsvinger, de middenvinger en een deel van de ringvinger. De pezen zijn buigpezen en zorgen ervoor dat u een vuist kan maken. Het carpal tunnel syndroom wordt veroorzaakt door een toename van druk op de mediane zenuw. Door deze druktoename is er zuurstoftekort voor de mediane zenuw waardoor haar werking wordt gestoord.

 

Syndroom:

Een verzameling van typische symptomen dat optreden bij problemen met de carpal tunnel. De eerste symptomen treden ‘s nachts op waarbij u wakker wordt met gevoelloosheid ter hoogte van de duim, wijsvinger, middenvinger, een deel van de ringvinger of de handpalm. Vaak gaat dit ook gepaard met een branderig of slapend gevoel. De pijn gaat over na schudden van de hand.
Na verloop van tijd kan er zich vocht ophopen ter hoogte van de carpal tunnel. Dit zorgt ervoor dat de klachten heviger worden. Het zwaarste stadium start van zodra er aantasting is van de spieren. Vanaf dit ogenblik heeft u minder kracht in uw hand en laat u zelfs dingen vallen.

Oorzaken

Er zijn vele mogelijke oorzaken van het carpal tunnel syndroom.

 • Zo kan u geboren zijn met een carpal tunnel die smaller is dan bij andere personen.
 • De druk op de mediane zenuw kan ook toenemen door een handfractuur, een ontsteking ter hoogte van de carpal tunnel, reuma, diabetes, cyste, tumor …
 • Zelfs obesitas, werkstress en vochtophoping tijdens de zwangerschap of menopauze kan de druk doen verhogen.

Diagnosestelling

 • Ten eerste zal uw specialist zich baseren op de klachten en symptomen.
 • Bovendien kan de chirurg ook een aantal éénvoudige testen doen. Hierbij wordt getracht om de symptomen uit te lokken.
 • De zekerheidsdiagnose wordt verkregen door een elektromyogram (EMG). Hiervoor zal de arts u doorverwijzen naar een neuroloog of fysiotherapeut. Door dit onderzoek krijgt de specialist informatie over de functie van de zenuwen en spieren. Tijdens dit onderzoek worden aan de zenuw en spier kleine elektrische schokjes gegeven. Via deze schokjes kan de geleidingssnelheid bestudeerd worden. Een geknelde zenuw zal een tragere geleidingssnelheid hebben. De neuroloog of fysiotherapeut geeft een verslag door aan uw specialist.

 carpaal tunnel syndroom 2carpaal tunnel syndroom 1

EMG-onderzoek

Behandeling

Afhankelijk van de ernst van het carpal tunnel syndroom zal uw specialist zijn voorkeursbehandeling met u bespreken.

 • Nachtspalk
  Bij een licht carpal tunnel syndroom wordt een nachtspalk voorgesteld. Door deze spalk kan de pols niet gebogen worden en worden de symptomen minder uitgelokt.
 • Infiltratie met cortisone
  Behandeling met cortisone kan een verlichting geven bij symptomen van een matig carpal tunnel syndroom. Ter hoogte van de carpale tunnel spuit de specialist cortisone in. Deze cortisone werkt ontstekingsremmend en zal de zwelling doen afnemen. Hierdoor wordt de druk opgeheven. Het kan zijn dat deze injecties een aantal keer worden herhaald. Indien de pijn niet verdwijnt, wordt een operatie overwogen.
 • Chirurgische behandeling
  Voor de behandeling van een ernstig carpal tunnel syndroom (eventueel met ernstige aantasting van spieren of zenuwen) of indien vorige therapieën faalden kan een operatie overwogen worden. De operatie gebeurt meestal onder algemene verdoving en duurt ongeveer een twintigtal minuten. Het doel van deze operatie is om de zenuw opnieuw ruimte te geven. Hiervoor maakt de arts een insnede in de handpalm ter hoogte van het dwarsliggend ligament. U gaat naar huis met uw hand in een spalk of een gipsverband.

carpaal tunnel syndroom 3

Realistische verwachtingen

Soms kan zwelling voorkomen. Dit kan het best vermeden worden door hoogstand van de hand. Door de insnede kan er pijn zijn de eerste dagen na de insnede. Doordat de carpal tunnel werd geopend, kan er soms tijdelijk krachtsverlies zijn. Dit verdwijnt meestal na enkele weken.

Terug naar boven