Stoppen Met Roken

 • Kortstondig stoppen met roken, vermindert sterk het aantal wondinfecties
  • Zelfs als u slechts 4 weken stopt met roken, kan u het risico op wondinfecties na heelkunde sterk verminderen. (Bron: Ann Surg 2003;238:1-8)
  • In vroegere studies werd al aangetoond dat stoppen met roken de problemen na operaties vermindert. Daarbij vermindert onder andere ook het percentage wondinfecties. Het was echter nog niet zeker hoelang men precies moest stoppen met roken om daadwerkelijk voordeel te bekomen.
  • Dr. Lars Tue Sorensen en medewerkers van het Bispebjerg Universitair Hospitaal, Kopenhagen, bestudeerden de wondheling van insnedes bij 48 rokers en bij 30 personen die nog nooit gerookt hadden. Op het moment van de ingreep en het deelnemen aan de studie rookten alle rokers ongeveer 20 sigaretten per dag.
  • Bij de rokers werden in de studie op verschillende momenten kleine insnedes gemaakt en terug gesloten en vergeleken met de insnedes van de nooit-rokers.
  • Het globaal percentage wondinfecties bij de rokers was 12%, wat beduidend hoger is dan het percentage bij de nooit-rokers, met name 2% (p < 0.05). Bovendien, was het percentage openvallende wondes bij de rokers 12%, terwijl er geen rupturen waargenomen werden bij de nooit-rokers (p < 0.05).
  • Na 4 weken en opnieuw na 8 en na 12 weken, hadden de rokers die gestopt waren met roken, beduidend minder risico om een wondinfectie te ontwikkelen dan diegenen die verder bleven roken. Maar dit voordeel was onafhankelijk van het feit of de abstinentie bekomen werd met een nicotine of een placebo patch. Er werd geen verschil in percentage wondruptuur waargenomen tussen de rokers die gestopt waren en deze die bleven roken.
  • De resultaten tonen aan dat nauwelijks 4 weken stoppen met roken “het aantal wondinfecties verlaagt tot een niveau dat vergelijkbaar is met personen die nooit rookten,” noteren de auteurs.
  • In het editoriaal dat bij de studie is gevoegd, zeggen Dr. George P. Yang en Dr. Michael T. Longaker (Stanford Universiteit, California) dat het een “merkwaardig” resultaat van de studie van Sorensen is, dat zelfs een kleine, zuivere wonde nadelig beïnvloed wordt in haar genezing door roken. “Het is duidelijk dat de klinische en fysiologische effecten van sigaretten roken, het gevolg zijn van een complexe interactie van de duizenden chemische componenten die erin aanwezig zijn.
  • Ze besluiten met het volgende advies: “Deze gegevens suggereren dat chirurgen hun patiënten nog sterker zouden moeten aanmoedigen om te stoppen met roken, omdat de impact van roken op zelfs kleine insnedes belangrijk kan zijn”.
 • Falen van de botgenezing bij voetwortelfusies is twee keer zo hoog bij rokers
  • Bij het bestuderen van de resultaten van 160 ingrepen waarbij de achtervoetgewrichten werden vastgezet , bleek dat bij rokers meer dan twee keer zoveel mensen een slecht resultaat hadden: 18.6% tegen 7.1% voor de niet-rokers. Met name het bot wou niet vastgroeien
  • .Zij die stopten met roken onmiddellijk voor de chirurgie hadden een direct positief effect: 11% tegen 7,1 %.
  • Bron: Ishikawa SN, Murphy GA, Richardson EG. The effect of cigarette smoking on hindfoot fusions. Foot Ankle Int. 2002 Nov;23(11):996-8.
 • De rokende helft van een identieke tweeling heeft 18% méér gemiddelde discusdegeneratie van zijn wervels, dan de niet rokende broer of zus (lees meer)
 • Botmassa vermindert sterk bij rokers door nicotine, onafhankelijk van fysische activiteit of gewicht.
 • Vroegere rokers hebben ook een normale botmassa, wat bemoedigend is voor zij die willen stoppen (lees meer)
 • Roken geeft slechtere resultaten bij herstel van de voorste kruisband (lees meer)
Terug naar boven