Disclaimer

Afwijzing van aansprakelijkheid/Privacy politiek

 • De inhoud van deze webstek is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd.
 • Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden en de gezondheidszorg en de medische wetenschap evolueren zeer snel.
 • AZ Groeninge verstrekt dan ook geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van de webstek. Vooraleer te betrouwen op de informatie verstrekt op deze webstek, dient u de accuraatheid van de informatie te controleren en te bespreken met uw behandelende arts.
 • Wanneer de redactie op de hoogte wordt gebracht van onjuistheden in, of onvolledigheid van de gegevens, zal ze zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
 • Beweringen en opinies, zoals die tot uiting komen in artikels en mededelingen op de webstek van het ziekenhuis, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webeditor, de webmaster of AZ Groeninge in het algemeen.
 • Onze webstek bevat links naar externe sites, die niet beheerd worden door AZ Groeninge. AZ Groeninge is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de privacypolitiek van die andere websites.
 • De publicatie van heelkundige technieken, hun indicatie en contra-indicatie en hun nabehandeling op deze webstek is er louter om educatieve redenen. Geneeskunde is echter een wetenschap die continu in evolutie is. Nieuwe onderzoeken en klinische ervaring verbreden onze kennis en vereisen aanpassingen in medicamenteuze en heelkundige therapie. In hun streven naar het bieden van informatie die accuraat is en overeenkomt met de aanvaarde standaarden op het ogenblik van publicatie, hebben de redactie en de uitgever bronnen geraadpleegd, waarvan in de wetenschappelijke wereld algemeen wordt aanvaard dat ze betrouwbaar zijn.

De beschreven technieken zijn echter geenszins de enige mogelijke behandelingsvromen, maar zijn veeleer een weergave van de door ervaren orthopedisch chirurgen in Vlaanderen gebruikte heelkundige technieken op het ogenblik van publicatie. Sommige vermelde technieken zijn volgens bepaalde auteurs nog experimenteel of zijn niet de gouden standaard op het ogenblik van publicatie. Hier is uiterste discretie en voorzichtigheid geboden en deze technieken zijn gereserveerd voor gesubspecialiseerde centra met een grote ervaring en een onderzoeksopdracht.

Wegens de mogelijkheid van menselijk falen en de voortdurende veranderingen in de medische wetenschap, kunnen noch de redactie, noch de uitgever, noch de consulenten, noch om het even wie die heeft meegewerkt aan de voorbereiding, het schrijven en de publicatie van deze pagina’s, garanderen dat de weergegeven informatie op alle vlakken accuraat, foutloos of volledig is. Bijgevolg zijn ze niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen of voor de resultaten bekomen door het gebruik van deze informatie. We herhalen nog eens dat de lezers worden aangemoedigd om de op deze webstek weergegeven informatie te checken bij andere bronnen. Bijvoorbeeld en in het bijzonder worden de lezers aangeraden de bijsluiter te lezen van om het even welk geneesmiddel om te verzekeren dat de op deze pagina’s weergegeven dosages of gegevens juist zijn, en dat er geen veranderingen zijn in aanbevolen dosages of in de contra-indicaties voor toediening of gebruik. Deze aanbeveling is bijzonder belangrijk voor nieuwe of zelden gebruikte medicatie.

 

Onze nieuwsbrief:

 • Dr. Karolien Schwagten

  Voet - enkel
 • Dr. Pieter Pierreux

  Schouder
 • Dr. Marno van Lieshout

  Traumatologie
 • Dr. Anthony Van Eemeren

  Heup
 • Dr. Hanne Vandevivere

  hand - pols - congenitale handchirurgie - reconstructieve chirurgie
 • Dr. Thibault Dewilde

  wervelkolom-voet-enkel
 • Dr Jaap van der Maas

  Knie
 • Dr. Joeri Barth

  Heup - Trauma
 • Dr. Jeroen Vanhaecke

  Hand - Pols
 • Dr. Luc Vercruysse

  Heup - Knie
 • Dr. Dirk Oosterlinck

  Heup - Knie - Wervelkolom
 • Dr. Marleen Dezillie

  Elleboog - Hand - Pols
 • Dr. Guy Putzeys

  Trauma - Schouder - Bekken
 • Dr. Filip Stockmans

  Hand - Pols - Congenitale handchirurgie
 • Dr. Frederick Michels

  Voet - Enkel
 • Dr. Jan Van Cauwelaert de Wyels

  Schouder - Knie
 • Evelyne Denys

  Chirurgisch dagziekenhuis
 • Julie Warlop

  Verpleegeenheid 11 en 13, orthopedie

Contact

Orthopedisch centrum

tel: 056 63 35 40

fax: 056 63 35 49

tel:

fax:

Spoedgevallendienst

tel: 056 63 61 12

ADRES

President Kennedylaan 4
8500 Kortrijk | België

Plan uw route

Terug naar boven