Uw ontslag

Uw ontslag

Op uw opnameformulier vulde uw behandelend chirurg reeds een vermoedelijke ontslagdatum in. Tijdens uw opname wordt uw ontslag bepaald in overleg met uw behandelende arts én valt meestal samen met de vermoedelijke ontslagdatum. Wij vragen u bij voorkeur het ziekenhuis te verlaten vóór 12 uur.

Wij raden u aan om voor uw opname reeds uw ontslag voor te bereiden. Indien nodig kan u hiervoor contact opnemen met de sociale dienst van uw mutualiteit of met de sociale dienst van het ziekenhuis. Die dienst bestudeert samen met u hoe uw vertrek uit het ziekenhuis zo vlot mogelijk georganiseerd kan worden.

De arts informeert u over uw medische toestand en waarborgt de continuïteit van uw behandeling na uw vertrek. Van de verpleegkundige krijgt u meer uitleg over de noodzakelijke verdere verzorging.

Verlaat u het ziekenhuis tegen het advies van uw behandelende arts, dan zal u een verklaring moeten ondertekenen dat u dat doet op eigen verantwoordelijkheid.

Uw huisarts wordt via een brief van uw behandelend arts automatisch op de hoogte gesteld van uw vertrek.

 

Ontslagdocumenten

De verpleegkundige staat in voor de praktische regeling betreffende geneesmiddelen, dieet, verzorging thuis, hulpmiddelen, een ambulante controleraadpleging bij de dokter enz. U ontvangt hierbij de nodige ontslagdocumenten, waarop alles duidelijk vermeld staat. Bewaar die documenten: ze kunnen van belang zijn bij een nieuwe opname en u kan ze meenemen naar uw huisarts of apotheker met het oog op een goede opvolging.

Documenten die u mogelijk ontvangt bij ontslag:

 • een lijst met geneesmiddelen die u moet nemen. Moet u nieuwe geneesmiddelen nemen, dan ontvangt u hiervan een kleine voorraad om de eerste dagen te overbruggen en een voorschrift
 • een brief voor uw huisarts
 • een afspraak voor een volgende consultatie (indien nodig)
 • een therapieplan
 • een voorschrift voor thuiszorg en/of kinesitherapie
 • een attest van arbeidsongeschiktheid of schoolverlet

 

Vervoer naar huis

U regelt uw vertrek en vervoer best op voorhand zodat u niet langer hoeft te blijven dan nodig.

Indien u opgenomen werd voor een dagopname mag u het ziekenhuis alleen onder begeleiding verlaten. U mag de eerste 24 uur geen voertuig, bromfiets of fiets besturen of machines bedienen.

Als u voor uw verplaatsing naar huis een beroep wenst te doen op een ambulancedienst, dan kan de verpleegkundige dat voor u regelen. Afhankelijk van de voordelen die uw ziekenfonds u biedt, krijgt u al dan niet een tegemoetkoming in de kosten van dat transport.

Onze nieuwsbrief:

 • Dr. Stefan Clockaerts PhD

  Voet - Enkel - Kraakbeenchirurgie
 • Dr Jaap van der Maas

  Knie
 • Dr. Joeri Barth

  Heup - Trauma
 • Dr. Luk Verhelst

  Schouder - Heup
 • Dr. Jeroen Vanhaecke

  Hand - Pols
 • Dr. Luc Vercruysse

  Heup - Knie
 • Dr. Dirk Oosterlinck

  Heup - Knie - Wervelkolom
 • Dr. Marleen Dezillie

  Elleboog - Hand - Pols
 • Dr. Guy Putzeys

  Trauma - Schouder - Bekken
 • Dr. Filip Stockmans

  Hand - Pols - Congenitale handchirurgie
 • Dr. Frederick Michels

  Knie - Voet - Enkel
 • Dr. Jan Van Cauwelaert de Wyels

  Schouder - Knie
 • Dr. Jan Van Der Bauwhede

  Knie - Voet en Enkel - Kraanbeenchirurgie
 • Evelyne Denys

  Chirurgisch dagziekenhuis Vercruysselaan
 • Dorine Libbrecht

  Ortho-geriatrie Reepkaai
 • Veerle Foulon

  Ontwaakzaal
 • Annemie Witdouck

  Traumatogie/ Chirurgisch dagziekenhuis Loofstraat
 • Petra Naessens

  Orthopedie shortstay 3A Vercruysselaan
 • Carmen Nolf

  Orthopedie longstay 3D Vercruysselaan

Contact

Orthopedisch centrum

tel: 056 63 35 40

fax: 056 63 35 49

Handgroep

tel: 056 63 35 80

fax: 056 63 35 89

Spoedgevallendienst

tel: 056 63 61 12

Zoekt u een direct nummer van een dokter of een specifieke afdeling?

Directe nummers bekijken

ADRES

President Kennedylaan 4
8500 Kortrijk | België

Plan uw route

Terug naar boven