Minimaal invasieve chirurgie

Bij Minimaal Invasieve Chirurgie worden vitale weefsels zo weinig mogelijk beschadigd. Dit betekent niet per definitie een kleinere insnede, maar wel een groter respect voor de weefsels die het bot omringen. Deze technieken vereisen vaak een volledig nieuw instrumentarium, waarvan er veel nog in de ontwikkelingsfase zijn. Het gebruik van computer geassisteerde beeldvorming hierbij, kan voor een grotere accuraatheid zorgen, gezien bij minimaal invasieve chirurgie juist het in zicht krijgen van het gewricht een probleem kan zijn.

Terug naar boven